Hållbarhet

Som aktörer i den globala vinsektorn är vi del av en mångfacetterad värdekedja med många olika aktörer och steg. Från vinodling och produktion till lagring, transport, försäljning, konsumtion och återvinning. Värdekedjan påverkar - och påverkas av - människor och miljö. Vår ambition är att öka de positiva effekterna och minska de negativa.

Läs vår hållbarhetsrapport 2021 här: Business- and Sustainability report 2021

Dryckesbranschens Klimatrapport 2021

Vi vill göra hållbarhet till en naturlig del i vår verksamhet och diskuterar därför utmaningar och förbättringar regelbundet. I vår egen verksamhet, med affärspartners och andra intressenter. Särskilt viktigt är utbytet med våra vinproducenter som många gånger har ambitiösa miljöförbättrande och socialt utvecklande projekt. För att öka de positiva och minska de negativa effekterna i värdekedjan innebär det för oss framförallt att;

 • Vara en bra förebild
 • Minimera negativ miljöpåverkan
 • Säkra goda arbetsvillkor
 • Bedriva affärer på ett korrekt sätt
 • Måna om ett ansvarsfullt brukande av alkohol

Inte bara därför att hållbarhet är rätt och viktigt, utan därför att vi är övertygade om att omsorg om miljö och människor också gynnar affärerna. Samtidigt är vi medvetna om områdets komplexitet och är ödmjuka inför uppgiften och vi arbetar oss stegvis framåt med god ekonomi som grund. Vi tror på mångfald och är måna om att alla ska trivas. Vi uppmuntrar och stödjer gärna miljöförbättrande initiativ hos våra affärspartners och är pigga på att hitta och ta del av hållbara innovationer och lösningar som gynnar oss och andra.

Vi är aktiva medlemmar i branschorganisationen Sprit- och vinleverantörers förening, SVL, och följer deras riktlinjer för marknadsföring av alkoholdrycker och för god affärssed. Genom SVL stöttar vi initiativen Drinkwise och Prata om Alkohol som verkar för ett hälsosamt förhållande till alkohol och för att senarelägga ungdomars alkoholdebut.

Som leverantörer till Systembolaget följer vi självklart riktlinjerna för inköp- och hållbarhetsfrågor och vi omfattas av Business Social Compliance Initiative. BSCI är en uppförandekod som främst syftar till att säkra och stärka arbetarnas villkor i globala leverantörskedjor, men som också omfattar miljöhänsyn och affärsetik. Den grundas på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och på ILO:s konventioner. Koden bygger på värderingar och principer som alla berörda parter i leverantörskedjan åtar sig att arbeta efter och sprida vidare, från ”buyer to supplier”. Uppförandekoden innebär i korthet:

 • Respekt för rätt till kollektiv förhandling
 • Ingen diskriminering
 • Rimlig ersättning
 • Arbets- och övertid enligt nationell lagstiftning
 • Säker och hälsosam arbetsplats
 • Inget barnarbete & särskilt skydd för unga arbetare
 • Inga osäkra anställningar
 • Inget tvångsarbete eller disciplinära åtgärder
 • Hänsyn till miljö
 • Etiskt affärsuppträdande

Vi stödjer uppförandekodens innehåll fullt ut och arbetar för att säkra villkoren – både i vår egen verksamhet och längs leverantörskedjan. Samtidigt försöker vi hitta vår egen linje i implementeringen och utveckla rutiner som passar i ett entreprenörsdrivet företag som vårt. Vi har en gynnsam tradition av att arbeta nära och långsiktigt med våra leverantörer. Det märks när vi nu fördjupar samarbetet ytterligare och arbetar kontinuerligt med kommunikation, kartläggningar, uppföljningar och gemensamma förbättringar. I vår strävan att bli mer hållbara, tar vi gärna emot tips och synpunkter från våra intressenter, kontakta oss gärna på info@chriswine.se!

SIGNALERA MISSFÖRHÅLLANDEN

Vi på Chris Wine & Spirits är angelägna om att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i verksamheten. Från såväl medarbetare som leverantörer, agenter, kunder och andra affärspartners. Vi rekommenderar att man i första hand talar med en ansvarig person direkt, men i de fall man önskar vara anonym erbjuder vi ett externt rapporteringsverktyg i samarbete med Lantero visselblåsarsystem.

Systemet är främst avsett att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar beaktas och hanteras på lämpligt sätt. Man går in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Verksamhetens revisor tar emot ärendet och handlägger det, vid behov tillsammans med en särskilt utsedd förtroendegrupp. Utredningen resulterar i en rekommendation till ledningen för åtgärd eller vidare utredning.

https://lantero.report/viva

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att: 1. Använda en dator utanför företagets nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar. 2. Kopiera och klistra in länken i din webbläsaren. 3. Om du har, eller installerar, en QR-läsare i mobilen, kan du också skanna QR-koden nedan direkt och komma till rapporteringssidan, utan att lämna några spår.

 

 

Omsorg om miljö

För att minska vår verksamhets klimatpåverkan arbetar vi sedan flera år mycket med logistik och prioriterar t.e.x tåg- och båttransporter där det går.

Omsorg om människor

Vi stödjer uppförandekodens innehåll fullt ut och arbetar för att säkra villkoren – både i vår egen verksamhet och längs leverantörskedjan.

Ta del av vårt nyhetsbrev
Viva vin & mat och få vintips, recept och vinprovningar.

Tack för att du registrerat dig till nyhetsbrevet!